ข่าว/กิจกรรม

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพนักกฎหมาย

#ประชาสัมพันธ์

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพนักกฎหมาย 
(English for Legal Professional)

หลักสูตรสำหรับนักกฎหมายและผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะได้รับ
- การเตรียมความพร้อมเพื่อทำการสอบ ในส่วนภาษาอังกฤษ สำหรับนักกฎหมาย
- เทคนิคการเขียนข้อสอบเนติบัณฑิต ในส่วนภาษาอังกฤษ
- แนะแนวการเขียน-ตอบภาษาอังกฤษ การร่างสัญญา อย่างนักกฎหมายมืออาชีพ

จัดขึ้นในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 8.00-17.00น.
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

 ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน : 1,900 บาท/ท่าน
รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง พร้อมเกียรติบัตร

เหมาะสำหรับ : นักศึกษา บุคคลทั่วไป ที่สนใจ

** ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการได้แล้ววันนี้ที่
คุณปราถนา (แตงโม)
Tel : 098-2839008, 085-5678158
E-mail : pratana.se@spu.ac.th
Line : spu_slc

view: 80 shares: