ข่าว/กิจกรรม

สิทธิความเป็นเจ้าของ

เป็นเจ้าของ "ลิขสิทธิ์" มี "สิทธิ" อะไรบ้าง
-ลิขสิทธิ์ = ทรัพย์สิน
-เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ = เป็นเจ้าของทรัพย์สิน และมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในทรัพย์สิน

1. ทำซ้ำ คือ การคัดลอกหรือทำสำเนา เช่น ถ่ายเอกสาร ตีพิมพ์ อัพโหลด ดาวน์โหลด ฯลฯ งานที่เหมือนกับต้นฉบับ 

2. ดัดแปลง คือ ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เช่น การแปล การรีมิกซ์ การแปลงนิยายเป็นบทละคร ฯลฯ ซึ่งงานที่แปลงนั้น จะไม่เหมือนกับการทำซ้ำ(คัดลอก, ทำสำเนา) แต่จะยังคงสาระสำคัญของงานนั้นไว้

3. เผยแพร่ต่อสาธารณะชน เช่น จำหน่ายหนังสือที่ตีพิมพ์ จัดแสดงผลงานภาพ เขียนนิยาย/โพสต์รูป ลงในอินเทอร์เน็ต ฯลฯ 

4. ให้เช่า (ต้นฉบับหรือสำเนา) คือ การให้ผู้อื่นใช้ผลงานโดยมีค่าตอบแทน ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

อ่านเพิ่มเติม เรื่องลิขสิทธิ์ : https://bit.ly/2trDysx

view: 11 shares: