ข่าว/กิจกรรม

สวัสดีวันครู 2563

ครู คือผู้เสียสละ 

**ความรู้ที่ครูมอบให้ จะไม่มีประโยชน์อันใดเลย หากผู้รับไม่สามารถคิดเพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้

"I cannot teach anybody anything. I can only make them think."
- โสกราตีส นักปราชญ์ชาวกรีก -

ภาพประกอบ : นำมาจากผลงาน Socrates dicteert zijn testament ของ Josef Abel 1764 -1818

view: 16 shares: