ข่าว/กิจกรรม

อุดมการณ์แห่งความยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษมารุต บุนนาค

คติธรรม ที่ผู้ประกอบวิชาชีพ "นักกฎหมาย" พึงมี

"นักกฎหมายที่ดีนั้น พึงรักษาอุดมการณ์แห่งความยุติธรรมไว้ได้ชั่วนิจนิรันดร์"
- ศาสตราจารย์พิเศษมารุต บุนนาค -

*อดีตประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฏร
 *ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2529-2531
 *ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในปี พ.ศ. 2524-2526
 *ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) ในปี พ.ศ. 2526
* ฯลฯ

view: 23 shares: