ข่าว/กิจกรรม

เทคโนโลยีใหม่ #เด็กนิติศรีปทุม Chatbot กฎหมายเกี่ยวกับบริษัทมหาชน

PLC Law Chatbot 
นักกฎหมายใช้ได้ เด็กกฎหมายใช้ดี 
ในวันที่ AI เข้ามามีบทบาทสำคัญในวิชาชีพนักกฎหมาย

ผศ.นพดล ปกรณ์นิมิตรดี อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ และ ผศ.ดร.ปรีชา ตั้งเกรียงกิจ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ได้ร่วมกันจัดทำ Project PLC Law ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน และการทำงานของนักกฎหมาย ผ่านแอพพลิเคชั่น Line

โดย PLC Law Chatbot เป็นโปรแกรมโต้ตอบอัตโนมัติ เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ ในหมวดหมู่ #บริษัทมหาชน ที่สามารถค้นหารายละเอียดของตัวบทกฏหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมาตราต่างๆ ของกฏหมายบริษัทมหาชนในเบื้องต้นได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่พิมพ์
มาตรา
 หัวข้อเรื่อง หรือ
คำสำคัญ
ก็จะได้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น 

*ท่านใดสนใจใช้งาน PLC Law Chatbot ง่ายๆ เพียงแค่ Scan QR Code ตามภาพด้านล่างได้เลยครับ
^^ใช้แล้วอย่าลืมมารีวิวให้เพื่อนๆทราบกันบ้างนะครับ

view: 16 shares: