ข่าว/กิจกรรม

ปีเก่ากำลังจะผ่านไป สิ่งดีๆ ของปีใหม่ กำลังจะเข้ามา

*******Hᴀᴘᴘʏ Nᴇᴡ Yᴇᴀʀ 2020******
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ #ลูกรพีศรีปทุม ทุกท่านและครอบครัว พบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไปเทอญ
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 
Hᴀᴘᴘʏ Nᴇᴡ Yᴇᴀʀ 2020
"ขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสมหวังในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ทั้งบ้านที่อบอุ่น ครอบครัวที่น่ารัก และเพื่อนร่วมงานที่ดี สวัสดีปีใหม่ค่ะ"
ด้วยรักและห่วงใย
ผศ.เจียมจิต สุวรรณน้อย
คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
Hᴀᴘᴘʏ Nᴇᴡ Yᴇᴀʀ 2020
"ขอให้ทุกคนมีแต่ความสงบสุข เต็มไปด้วยความรักและเสียงหัวเราะในปีใหม่นี้นะคะ"
ด้วยรักและห่วงใย
ผศ.ดร. ช้องนาง วิพุธานุพงษ์
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 
Hᴀᴘᴘʏ Nᴇᴡ Yᴇᴀʀ 2020
"ขอให้ทุกคนมีแต่ความสงบสุข เต็มไปด้วยความรักและเสียงหัวเราะในปีใหม่นี้นะคะ"
ด้วยรักและห่วงใย
ผศ.ดร. ช้องนาง วิพุธานุพงษ์
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 
Hᴀᴘᴘʏ Nᴇᴡ Yᴇᴀʀ 2020
"ขอให้ปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ เป็นปีที่ทุกความฝันและความปรารถนาของลูกศิษย์ทุกท่านเป็นจริงนะคะ"
ด้วยรักและห่วงใย
ผศ.ทัชชภร มหาแถลง
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 
Hᴀᴘᴘʏ Nᴇᴡ Yᴇᴀʀ 2020
"ขอให้ปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ เป็นปีที่ทุกความฝันและความปรารถนาของลูกศิษย์ทุกท่านเป็นจริงนะคะ"
ด้วยรักและห่วงใย
ผศ.ทัชชภร มหาแถลง
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 
Hᴀᴘᴘʏ Nᴇᴡ Yᴇᴀʀ 2020
"ขอให้ปีใหม่ คิดดี ทำดี และพบเจอแต่สิ่งดีๆ ตลอดปี และตลอดไป ขออวยชัยให้ทุกท่านมีสุขสมหวัง มีพลังในการต่อสู้ กับปี 2020 "
ด้วยรักและห่วงใย
อาจารย์สุภัสสร ภู่เจริญศิลป์
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 
view: 22 shares: