ข่าว/กิจกรรม

สงสัยเทอมหน้าจะได้ #เดจาวู อีกรอบ

เป็นอาการหนึ่งที่เกิดขึ้นกับ #เด็กนิติ ช่วงสอบเท่านั้น 

เมื่อรู้สึกเหมือนเคยพบ เคยเห็นเหตุการณ์นี้มาก่อน เขาเรียก "เดจาวู (Déjà Vu)" 

แต่เมื่ออยู่ในห้องสอบ ก็เกิดอาการ "จาเมส์วู (Ja'mais VU)" #อยากจะบอกอาจารย์ว่า ไม่เคยได้ยินประเด็นแบบนี้มาก่อนเลยครับอาจารย์

ยิ่งเป็น #กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ยิ่งจำไม่ได้เลยครับอาจารย์

view: 87 shares: