ข่าว/กิจกรรม

เรียนม.ศรีปทุม ที่เดียว เข้าห้องสมุดฟรี ได้ที่ 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ

#เด็กศรีปทุมสะดวกแบบนี้ 
5 มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย ร่วมลงนาม MOU ใช้ห้องสมุดร่วมกัน ฟรี
เพื่อส่งเสริมคุณภาพด้านการศึกษา และอำนวยความสะดวกให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์ รังสิต ลำปาง และพัทยา)
สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน กำแพงแสน ศรีราชา และสกลนคร)

ระยะเวลาความร่วมมือ : วันที่ 3 ธันวาคม 2562 - วันที่ 27 กันยายน 2563

สามารถเข้าใช้บริการได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ : กรุณาแสดงบัตรประจำตัว (เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรปัจจุบันเท่านั้น) ก่อนเข้าใช้บริการและปฏิบัติตามระเบียบการใช้ห้องสมุดของแต่ละแห่ง

Facebook: Sripatum University Library
Website: http://library.spu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.spu.ac.th/department/library/act/2938/

view: 106 shares: