ข่าว/กิจกรรม

กว่าจะมาเป็นประธานนักศึกษา #นิติ62

#SPULawActivities : กว่าจะมาเป็นประธานนักศึกษา #นิติ62 
------------------
"ไม่ใช่แค่ชอบ...แต่มันคือความรัก ผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำเพื่อส่วนรวม"
อาร์ท - คุณากร แย้มนาม
ประธานนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2562

Q : ทำไมถึงอยากเป็นประธานนักศึกษา?
A : ในช่วงมัธยม ผมชอบทำกิจกรรมมาก ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของโรงเรียนเสมอ แต่เมื่อเข้ามหาวิทยาลัย ความกดดัน และความหวังของพ่อแม่ในการเรียนเริ่มมีมากขึ้น จึงทำให้รู้สึกว่าชีวิตเหมือนขาดอะไรไปสักอย่าง จึงตัดสินใจลงสมัครประธานฯ เพราะเชื่อว่าความสุขที่ขาดหายไปของผมจะกลับมาอีกครั้ง และมีมากขึ้นอีกจากการทำกิจกรรม 

Q : คิดว่าเป็นประธาน ต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง?
A : คำว่า "ประธาน" มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่สูงมาก สิ่งที่ต้องรับผิดชอบมีทั้งเรื่องการเรียน กิจกรรม การดูแลรุ่นน้อง การรับน้อง และเป็นตัวแทนของคณะในเรื่องต่างๆ

Q : จุดแข็งและจุดอ่อน?
A : สำหรับสิ่งที่คิดว่าเป็นจุดแข็ง คือ ทักษะความเป็นผู้นำ และประสบการณ์ในการบริหาร ที่ได้สั่งสมมาจากการทำกิจกรรมในระดับชั้นมัธยม แต่ทุกคนย่อมมีจุดอ่อน ซึ่งจุดอ่อนของผม คือ ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากเกินไป และในบางครั้ง อาจทำให้งานมีปัญหาได้

Q : สิ่งที่ท้าทายของการเป็นประธานนักศึกษา?
A : สิ่งที่ท้าทายมากที่สุดก็คงจะเป็นการบริหารทีม เพราะต้องอาศัยทักษะหลายอย่างในการบริหารจัดการ แต่สำหรับทีมคณะกรรรมการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ผมเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องยาก เพราะพวกเรามีจุดประสงค์เดียวกัน คือทำทุกอย่างเพื่อคณะฯ

Q : อะไรที่คิดว่าเป็นสิ่งสำคัญของการทำงาน?
A : ทีมงานที่ดีครับ ผลของงานจะออกมาเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการทำงานของทีมงาน ซึ่งทีมงานที่ดีจะต้องมีความสามัคคี หากพวกเราสามัคคีกัน ผมเชื่อว่าทุกๆ งานจะต้องประสบความสำเร็จ และผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอนครับ

view: 29 shares: