ข่าว/กิจกรรม

ส่งต่อความรู้ เป็นหนังสือ สู่น้องๆ โรงเรียนบ้านภูดิน

การให้ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่ว่าใครก็สามารถเป็นผู้ให้ได้ #ยุติธรรมเพื่อสังคม

ชมรมยุติธรรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 ขอขอบพระคุณ คุณครูศศิวิมล มีฤทธิ์
หัวหน้างานห้องสมุด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ที่ได้ร่วมแบ่งปันความรู้ มอบหนังสือและสิ่งของเครื่องใช้ ให้แก่น้องๆ นักเรียน

ในโครงการ #สร้างห้องสมุด "ปันความรู้ ความห่วงใย สานสายใย สู่บ้านภูดินพัฒนา"
วันที่ 6-13 มกราคม 2563
ณ โรงเรียนบ้านภูดิน ต.บักดอง อ.ขุณหาญ จ.ศรีสะเกษ

หากท่านใดสนใจร่วมแบ่งปันความรู้ แบ่งปันรอยยิ้ม ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือเป็นสิ่งของ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
064-6755091 นายปิยะพงษ์ ปัญจมณี
(ประธานชมรมยุติธรรม)
093-7239707 นางสาวชยิสรา นุชบุญช่วย
(รองประธานชมรมยุติธรรม)

Facebook Fanpage : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม หรือ ชมรมยุติธรรม
https://bit.ly/2ID52yd

ท่านใดสนใจ ร่วมบริจาคสมทบทุน ได้ที่
เลขที่บัญชี 006-8131-192
 ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยศรีปทุม
 ชื่อบัญชี นางสาวสุชาดา น้ำดอกไม้และนางสาว ชยิสรา นุชบุญช่วย (พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน)

view: 17 shares: