ผลงานและรางวัล

น้องมิ้นท์ - นางสาวเบญจพร แก้วประสิทธิ์ นักศึกษาปี 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


 

ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทศิลปวัฒนธรรมดีเด่น ประจำปี 2562 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในโอกาสนี้ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมมอบช่อดอกไม้และแสดงความยินดีกับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุมด้วย

ในงานสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ครบรอบ 42 ปี
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ

 
view: 127 shares: