ข่าว/กิจกรรม

“แชมป์ถ้วยพระราชทานตอบปัญหากฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2555”

“แชมป์ถ้วยพระราชทานตอบปัญหากฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2555”

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายสำหรับนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2555  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งปีนี้ จัดการแข่งขันขึ้นเป็นครั้งที่ 9 ผลการแข่งขัน มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทาน ได้แก่ ทีมนักเรียนจากโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม และโรงเรียนระยองวิทยาคม

รายละเอียดภาพถ่ายโครงการ ติดตามได้ที่

view: 25 shares: