ข่าว/กิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2555 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  รับสมัครนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4–ม.6 )  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ทั่วประเทศ เข้าโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา  2555  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แข่งขันในวันศุกร์ที่  25 มกราคม  พ.ศ. 2556  ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม  อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

- รายละเอียดโครงการ คลิ้กที่นี่ 

- ลงทะเบียนออนไลน์ คลิ้กที่นี่ 

view: 22 shares: