ข่าว/กิจกรรม

ประมวลภาพปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554

ประมวลภาพปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554

20 มิ.ย. 2554

ประมวลภาพปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2554  ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

view: 12 shares: