ข่าว/กิจกรรม

LL.M. บางเขน จัดสัมมนา “การวางแผนภาษีขั้นเทพ : ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ”

LL.M. บางเขน จัดสัมมนา “การวางแผนภาษีขั้นเทพ : ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ”

9 พ.ค. 2554
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “การวางแผนภาษีขั้นเทพ : ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บัณฑิต อุชชิน นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งในงานนี้ได้รับความสนใจจากบุคคลภายนอก องค์กรภาครัฐ และนักศึกษาระดับปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต ม.ศรีปทุม เข้าร่วมงาน ณ  ห้อง  Convention Hall อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  บางเขน
view: 18 shares: