ข่าว/กิจกรรม

คณะนิติศาสตร์ จัดพิธีรดน้ำขอพรคณาจารย์เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2554

คณะนิติศาสตร์ จัดพิธีรดน้ำขอพรคณาจารย์เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2554

12 เม.ย. 2554
คณะนิติศาสตร์ จัดพิธีรดน้ำขอพรคณาจารย์เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2554 ณ บริเวณหน้าที่ทำการคณะนิติศาสตร์  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 เวลา 11.00 น. โดยมีคณาจารย์ประจำและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย
view: 24 shares: