ข่าว/กิจกรรม

คณะนิติศาสตร์เข้าเยี่ยมคารวะท่านอัยการสูงสุด

คณะนิติศาสตร์เข้าเยี่ยมคารวะท่านอัยการสูงสุด

 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 คณะนิติศาสตร์ โดย อ.กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารและกฎหมาย เข้าเยี่ยมคารวะท่านจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อัยการสูงสุด ณ สำนักงานอัยการสูงสุด เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2554

view: 22 shares: