ข่าว/กิจกรรม

ผลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ ๘

ผลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ ๘

 

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2553 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ โดยมีตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากทั่วประเทศส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 97 โรงเรียน  สำหรับผลการแข่งขันในครั้งนี้ มีดังนี้

1.  รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯ  ได้แก่ โรงเรียนอำนาจเจริญ
2.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง ได้แก่  โรงเรียนศึกษานารี
3.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง ได้แก่  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
4.  รางวัลชมเชย ได้แก่  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และโรงเรียนโยธินบูรณะ

view: 45 shares: