ข่าว/กิจกรรม

ขอเชิญ รร.มัธยมศึกษาทั่วประเทศร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ

ขอเชิญ รร.มัธยมศึกษาทั่วประเทศร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (ครั้งที่ ๘)

 

คณะนิติศาสตร์ ขอเชิญโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศส่งตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (ครั้งที่ ๘) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

◊ ดาวน์โหลดรายละเอียดการแข่งขัน กติกา และใบสมัคร คลิกที่นี่ ◊

 
view: 17 shares: