ข่าว/กิจกรรม

คณะนิติศาสตร์ร่วมงานวันรพี ปี 2552

คณะนิติศาสตร์ร่วมงานวันรพี ปี 2552

 

คณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมวางพวงมาลาสักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ซึ่งตรงกับวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี เพื่อระลึกถึงองค์พระบิดาแห่งกฎหมายไทย และแสดงออกถึงความกตัญญูต่อบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อสังคมและประเทศชาติ ของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลอาญากรุงเทพใต้

view: 22 shares: