ข่าว/กิจกรรม

ประชุมองค์การนักศึกษากฎหมายแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 15 ส.ค. 2553 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป

ประชุมองค์การนักศึกษากฎหมายแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1

 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมองค์การนักศึกษากฎหมายแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ณ ห้องปัทมา อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

view: 20 shares: