ข่าว/กิจกรรม

โครงการบรรยายพิเศษ “คุณลักษณะนักกฎหมายอันพึงประสงค์” โดย พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ ผู้บังคับการ กองบั

โครงการบรรยายพิเศษ “คุณลักษณะนักกฎหมายอันพึงประสงค์” โดย พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ ผู้บังคับการ กองบังคับการ ตำรวจนครบาล 1 ศิษย์เก่านิติศาสตร์ ศรีปทุม

 

คณะนิติศาสตร์จัดให้มีการบรรยายพิเศษในรายวิชา บัณฑิตในอุดมคติ (HUM 312,HUM 411) ในหัวข้อ “คุณลักษณะนักกฎหมายอันพึงประสงค์” โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ ผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 เป็นวิทยากรในการบรรยาย

view: 14 shares: