ข่าว/กิจกรรม

โครงการดนตรีในสวนกับประมวลกฎหมาย

โครงการดนตรีในสวนกับประมวลกฎหมาย

 

คณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์จะจัดให้มีโครงการ “ดนตรีในสวนกับประมวลกฎหมาย” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2552 นี้ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

Day Music จัด ณ ลานต้นหูกวาง หน้าอาคาร 10 นักศึกษาทุกคณะอยากมีเวทีร้องเพลงต้องไม่พลาด รีบติดต่อที่คณะนิติศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 10

Night Music จัด ณ บริเวณสวนหย่อมข้างอาคาร 10 งานนี้ชาวนิติศาสตร์น้องพี่ต้องไม่พลาด โดยเฉพาะคอเพลงเพื่อชีวิต ครับ

 
view: 25 shares: