ข่าว/กิจกรรม

“กฤษฎีกาสัญจร” ครั้งที่ 1 / 2553

“กฤษฎีกาสัญจร” ครั้งที่ 1 / 2553

 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จัดโครงการ “กฤษฎีกาสัญจร” ครั้งที่ 1 / 2553 วันที่ 17 มีนาคม 2553 ณ ห้องสมุดวารสารสื่อโสตทัศน์ อาคาร 30 ปี ศรีปทุม

view: 28 shares: