ข่าว/กิจกรรม

ประกาศ!! เรื่อง สำรวจนักศึกษาที่ประสบภัยน้ำท่วม

ประกาศ!! เรื่อง สำรวจนักศึกษาที่ประสบภัยน้ำท่วม

1 ต.ค. 2556

ขอให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่ประสบภัยน้ำท่วม กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งที่ที่ทำการคณะนิติศาสตร์ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2556 เพื่อที่คณะจะได้รวบรวมข้อมูลส่งมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอกให้ความช่วยเหลือต่อไป

Download แบบกรอกข้อมูลนักศึกษาที่ประสบภัยน้ำท่วม >>กดที่นี่<<

view: 22 shares: