ข่าว/กิจกรรม

วารสารนิติศาสตร์ศรีปทุม ปีที่3 วางจำหน่ายแล้ว

วารสารนิติศาสตร์ศรีปทุม ปีที่3 วางจำหน่ายแล้ว

14 ก.พ. 2554

วารสารนิติศาสตร์ศรีปทุม ปี่ที่ 3 ภายในเล่มประกอบด้วยบทความกฎหมายที่น่าสนใจ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายมากมาย วางจำหน่ายแล้ววันนี้ ที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยศรีปทุม และศูนย์หนังสือสำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

view: 20 shares: