ข่าว/กิจกรรม

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ รับรางวัลชมเชย การประกวดโครงงานประชาธิปไตย

#SPULawStudents : เยาวชน คนรุ่นใหม่ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม รับรางวัลชมเชยการประกวดโครงงานประชาธิปไตย ในกิจกรรม #วันส่งเสริมประชาธิปไตย
------------------
ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดโครงงานประชาธิปไตย Dmoc Day Contest
ในกิจกรรม "วันส่งเสริมประชาธิปไตย" (Dmoc Day)
ซึ่งจัดขึ้นโดย นักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า
จัดขึ้นในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

อีกทั้งในงานยังมีการจัดเสวนา "วัยแรกโหวต-กาบัตรหวังสิ่งใด" เพื่อสะท้อนเสียงเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่มีต่อระบอบประชาธิปไตย ในยุค 4.0 อีกด้วย

UploadImage   UploadImage

UploadImage   UploadImage

view: 99 shares: