ข่าว/กิจกรรม

บรรยายพิเศษ “คุณลักษณะนักกฎหมายอันพึงประสงค์”

บรรยายพิเศษ “คุณลักษณะนักกฎหมายอันพึงประสงค์”

14 ส.ค. 2553

คณะนิติศาสตร์จัดให้มีการบรรยายพิเศษในรายวิชา บัณฑิตในอุดมคติ (HUM 312,HUM 411) ในหัวข้อ “คุณลักษณะนักกฎหมายอันพึงประสงค์” โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พล.ต.ต. วิชัย สังข์ประไพ ผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 เป็นวิทยากรในการบรรยาย

view: 15 shares: