ข่าว/กิจกรรม

#SPULawaroundtheWorld : Democracy Poll เลือกคนดี มีคุณภาพ มาบริหารประเทศ #เลือกตั้ง62

จากผลสำรวจ #นักศึกษา จำนวน 150 คน 
ส่วนใหญ่แล้วมีความรู้พื้นฐาน ในเรื่องการเลือกตั้ง และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย เป็นอย่างดี

และส่วนใหญ่ 92.7% เลือกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างแน่นอน 
สำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ นักศึกษาจึงเป็นเสียงสำคัญ ที่จะช่วยกันเลือกคนดี มีคุณภาพ มาพัฒนาประเทศ 

UploadImage   UploadImage  UploadImage  UploadImage

UploadImage

view: 129 shares: