ข่าว/กิจกรรม

ความรู้กฎหมายเลือกตั้ง

ช่วงเลือกตั้ง ห้ามเด็ดขาด 
------------------ 
10 ข้อห้าม ผิดกฎหมายเลือกตั้ง 

ห้ามซื้อเสียง หรือจัดเตรียมซื้อเสียง 
ห้ามรับเงินและประโยชน์อื่นใด เพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง
ห้ามส่งเสียงและห้ามขายหรือจัดเลี้ยงสุรา ตั้งแต่ 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง 
ห้ามนายจ้างขัดขวางการไปใช้สิทธิของลูกจ้าง
ห้ามขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป ณ ที่เลือกตั้ง
ห้ามจัดยานพาหนะ (ยกเว้นหน่วยงานรัฐ) ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปเลือกตั้ง โดยไปต้องเสียค่าโดยสาร
ห้ามทำให้บัตรเลือกตั้งชำรุดอย่างจงใจ
ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ตนเองได้ลงคะแนนแล้วด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ 
ห้ามเล่นการพนันขันต่อใดๆ เกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง 
ห้ามเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (โพลล์) ในระหว่างเวลา 7 วันก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง

ปล.หากพบเห็นการทุจริตการเลือกตั้ง เช่น แจกเงิน , แจกสิ่งของ ฯลฯ
แจ้งเบาะแสได้ที่ : 1444 ,0-2141-8888
หรือใครประสงค์จะแจ้งด้วยตนเองก็ได้ : แจ้งต่อตำรวจในพื้นที่หรือรายงานให้ กกต. 

เจอกันที่คูหา 17 และ 24 มีนาคม 2562
08.00 - 17.00 น.
view: 133 shares: