ข่าว/กิจกรรม

13 มีนาคม วันช้างไทย ร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทย

13 มีนาคม #วันช้างไทย
ร่วมกันอนุรักษ์ช้าง ให้อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป
------------------ 
ช้าง เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 
ตามบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง จำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ไม่ล่า ไม่ฆ่า ไม่ยิง
ร่วมกันรำลึก และตระหนักถึงความสำคัญของช้าง ซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติไทย 

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เห็นควรกำหนด ให้วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันช้างไทย
เนื่องจากเป็นวันที่คณะกรรมการคัดเลือกสัตว์ประจำชาติ มีมติให้ "ช้างเผือก" เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย
view: 249 shares: