ข่าว/กิจกรรม

โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายฯ

UploadImage
 

ประกาศผลคะแนนการแข่งขัน


โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปีการศึกษา 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้กำหนดจัดโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประจำปีการศึกษา  2562   ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แสดงศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ทางกฎหมายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมเยาวชนไทยให้พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ในอนาคต  

ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน  2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร. สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ (บางเขน)  

ทั้งนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสถาบันของท่าน จึงขอเรียนเชิญท่านโปรดพิจารณาส่งตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการแข่งขัน (โรงเรียนละ 1 ทีม ทีมละ 2 คน) 

โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 (คณะนิติศาสตร์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดการลงทะเบียนก่อน หากมีผู้สมัครเข้าแข่งขันครบจำนวนแล้ว)

‼️
ลงทะเบียนแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย โปรดคลิก แบบฟอร์มการลงทะเบียน

โรงเรียนที่ลงทะเบียนแล้ว ต้องยื่น "คำรับรองผู้เข้าแข่งขัน" ให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน ในวันแข่งขันด้วยนะครับ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : คำรับรองผู้เข้าแข่งขัน


สำหรับโรงเรียนใด ที่ต้องการหนังสือเชิญและโครงการอย่างเป็นทางการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ : หนังสือเชิญแข่งขันตอบปัญหากฎหมายฯ

รางวัลการแข่งขัน

1. รางวัลชนะเลิศ จะได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท

2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จะได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท

3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จะได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท

3. รางวัลชมเชย (2 รางวัล) จะได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท

อ่านกติกาการแข่งขัน เพิ่มเติมได้ที่ : กติกาการแข่งขันและรางวัล

หากมีข้อสงสัย 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : 
02-579-1111 ต่อ 2383 
โทรสาร : 025791111 ต่อ 2384 
*ในวันและเวลาราชการ

ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนและรหัสที่นั่งแข่งขัน

ตรวจสอบผังที่นั่งแข่งขัน 

view: 2686 shares: