ข่าว/กิจกรรม

#SPULawAroundtheWorld : เงินเดือนผู้พิพากษาศาลยุติธรรม

เงินเดือนสายงาน “ผู้พิพากษา” (ปรับล่าสุด พ.ศ. 2554) เริ่มตั้งแต่ 17,560 จนถึง 125,590 บาท

ศาลฎีกา
- ประธานศาลฎีกา เงินเดือน 75,590 บาท เงินประจำตำแหน่ง 50,000 
- รองประธานศาลฎีกา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ผู้พิพากษาศาลฎีกา เงินเดือน 73,240 บาท เงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท

ศาลอุทธรณ์
- ประธานศาลอุทธรณ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค เงินเดือน 73,240 บาท เงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท
- รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ เงินเดือน 69,810 บาท เงินประจำตำแหน่ง 41,500 บาท

ศาลชั้นต้น
- อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น อธิบดีภาค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ เงินเดือน 67,560 บาท เงินประจำตำแหน่ง 30,000 บาท
- ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น เงินเดือนเริ่มขั้นต่ำ 32,110 บาท โดยมีเงินประจำตำแหน่ง 23,300 บาท
- ผู้พิพากษาประจำศาล เงินเดือนเริ่มขั้นต่ำ 25,770 บาท เงินประจำตำแหน่ง 7,900 บาท 
- ผู้ช่วยผู้พิพากษา เงินเดือนเริ่มที่ 17,560 และ 18,950 บาท

ที่มา: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/022/15.PDF

https://thaipublica.org/20…/…/personal-income-in-thailand-1/

view: 6555 shares: