ข่าว/กิจกรรม

SPULawAroundtheWorld : เงินเดือนอัยการ ทนายของแผ่นดิน

เชื่อว่ามีเด็กนิติศรีปทุมหลายคนก็สนใจสายงานนี้ไม่แพ้กัน โดยรายได้คร่าว ๆ ของทนายแผ่นดินก็เริ่มตั้งแต่ 17,440 ไปจนถึงประมาณ 123,040 บาทครับ (อ้างอิงการปรับซึ่งมีผลเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2558)

จำนวนเงินที่แสดงในโพสต์นี้รวมเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแล้ว

- อัยการสูงสุด รวมประมาณ 123,040
- รองอัยการสูงสุด รวมประมาณ 121,360
- ผู้ตรวจการอัยการ รวมประมาณ 121,360
- อธิบดีอัยการ อธิบดีอัยการภาค รองอธิบดีอัยการ รองอธิบดีอัยการภาค อัยการพิเศษฝ่าย อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รวมประมาณ 119,670
- อัยการผู้เชี่ยวชาญ รวมประมาณ 117,610
- อัยการจังหวัด อัยการจังหวัดประจำสำนักงาน อัยการสูงสุด รวมประมาณ 104,360 - 115,490
- อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด รวมประมาณ 102,240
- อัยการผู้ช่วย รวมประมาณ 65,000

ที่มา: 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%C310/%C310-20-9998-update.htm

https://thaipublica.org/20…/…/personal-income-in-thailand-1/

Facebook: https://www.facebook.com/lawsripatum/photos/p.1659637104122648/1659637104122648/?type=1

view: 2375 shares: