ข่าว/กิจกรรม

#SPULawAroundtheWorld : ห้ามขายอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่น!!

https://www.spu.ac.th/fac/law/th/category.php?category=7&sub=165
ประกาศ คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 1/2561 เรื่อง ห้ามขายสินค้าอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่น
มีการเพิ่มเติม บทนิยาม “อุปกรณ์จัดฟันแฟชั่น” และ “ขาย” ตามความหมายของการขายอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่นตามประกาศนี้ ซึ่งไม่มีระบุอยู่ในคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 10/2552

“ขาย” หมายความว่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือจัดหาให้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยเรียก ค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพื่อการดังกล่าวด้วย 

ข้อ ๓. #ห้ามขาย สินค้าอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่น

และตามประกาศได้กล่าวถึงอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่น ไว้ว่า เป็นสินค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ส่งผลเสียต่อสุขภาพอนามัยช่องปาก ทำให้เกิดฟันผุ ฟันผิดรูป และอาจติดเชื้อจนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

จากข้อมูลผลการทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า มีสารปนเปื้อนซึ่งเป็นโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว พลวง ซีลีเนียม โครเมียมและสารหนู อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 1/2561 https://goo.gl/ZjLwqq


Facebook: https://www.facebook.com/lawsripatum/photos/a.825757857510581.1073741826.825757814177252/1693708890715469/?type=3&theater
view: 194 shares: