ข่าว/กิจกรรม

#SPULawaroundtheWorld : ประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ สูงสุดถึง 330 บาท ทั่วประเทศ!

#SPULawaroundtheWorld : ประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ สูงสุดถึง 330 บาท ทั่วประเทศ! 
------------------
​ประกาศขึ้นค่าจ้างทั่วประเทศ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป และให้ยกเลิกประกาศเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 8) 
โดยอัตรา #ค่าจ้างขั้นต่ำ สูงสุดอยู่ที่ วันละ 330 บาท ในท้องที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ภูเก็ต และระยอง

และอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ต่ำสุดอยู่ที่ 308 บาท ในท้องที่ 3 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา

ส่วนท้องที่จังหวัดอื่นๆ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจะอยู่ที่ 325 , 318 , 315 และ 310 บาท

#ห้าม มิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเป็นเงินแก่ลูกจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

สามารถอ่านรายละเอียดการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ และวันเวลาทำงานปกติได้ที่ 
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9 ) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/063/24.PDF

Photo by Alice Young on Unsplash


Fackbook: https://www.facebook.com/lawsripatum/photos/a.825757857510581.1073741826.825757814177252/1702103229876035/?type=3&theater
view: 176 shares: