ข่าว/กิจกรรม

#SPULawaroundtheWorld : เหยียดหยามศาสนา ผิด ป.อาญา มาตรา 206

#SPULawaroundtheWorld : เหยียดหยามศาสนา ผิด ป.อาญา มาตรา 206
----------------- 
เท้าข้างหนึ่งอยู่บนพระพุทธรูป และยกมือขวาเลียนแบบพระพุทธรูป...ผิด ป.อาญา มาตรา 206 #เหยียดหยามศาสนา
​เป็นคดีหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีต และได้ต่อสู้กันถึงศาลฎีกา จนมีคำพิพากษาศาลฎีกาออกมาในปี 2550 เกี่ยวกับคดีนี้ ซึ่งจำเลยในคดีนี้ ได้กระทำความผิดโดย
“...แต่งกายเป็นภิกษุแล้วใช้เท้าข้างหนึ่งยืนอยู่บนฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติ โดยเท้าจำเลยอยู่บนส่วนหนึ่งของพระบาทพระพุทธรูปยกมือขวาขึ้นเลียนแบบพระพุทธรูป ส่วนใบหน้าของจำเลยแสดงท่าทางล้อเลียนถลึงตาอ้าปาก...” และได้มีหนังสือพิมพ์นำภาพถ่ายของผู้กระทำผิดมาเผยแพร่ต่อไป
ศาลฎีกาเห็นว่า พระพุทธรูปเป็นที่เคารพสักการะในทางศาสนาของประชาชนผู้นับถือศาสนาพุทธทั่วไป การกระทำของจำเลย นอกจากไม่เคารพพระพุทธรูปแล้ว ยังแสดงตนเสมอกับพระพุทธรูป จึงเป็นการกระทำอันไม่สมควรและเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามพุทธศาสนา
ให้จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 206

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 206 “ผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ แก่วัตถุหรือสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใด อันเป็นการเหยียดหยามศาสนานั้น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

อ่านเพิ่มเติม คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1807/2550


Facebook: https://www.facebook.com/lawsripatum/photos/a.825757857510581.1073741826.825757814177252/1710623072357384/?type=3&theater
view: 399 shares: