พิธีฝึกซ้อมปริญญาบัตร

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563  ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคณะ เข้าร่วมพิธีฝึกซ้อมฯ รายงานตัวร่วมพิธีฝึกซ้อม

วิทยาเขต บางเขน ชลบุรี ขอนแก่น


เวลา 08.30 - 09.30 น.  ลงทะเบียน รายงานตัว ใต้อาคาร 5
เวลา 09.30 - 10.30 น.  ถ่ายภาพ หน้าอาคาร 5 (ถ่ายภาพ) และตั้งแถวตามส่วนสูง
เวลา 12.00 - 12.30 น.  รวมดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต จัดขบวนเดินแถวเข้าห้องพิธี อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 1 โซน A
เวลา 13.00 - 15.00 น.  ฝึกซ้อมโดยคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1)

หมายเหตุ  :  วันพิธีประสาทปริญญาบัตร วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563                                                                     - ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ลงทะเบียน รายงานตัว ที่อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 1 โซน C                                                                                                                                                                     - ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต จัดขบวนเดินแถวเข้าห้องพิธี ที่อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 1 โซน A                                                                                                                                                               - เวลาตามกำหนดการของฝ่ายพิธีการ