ALUMNI

อรรถพล ยิ้มช้อย

อรรถพล ยิ้มช้อย (เอ๋)
ศิษย์เก่า             วิทยาลัยนานาชาติ  สาขา International Hospitality Management (IHM)
ปัจจุบันเป็น       Lead Passenger Service Agent บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด (Bangkok Flight Service หรือ BFS)
 
บุคลิก
เป็นคนเงียบๆ ยิ้มยาก แต่ถ้าสนิทกัน จะเป็นคนสนุกสนาน
 
งานอดิเรก
ดูหนัง ฟังเพลง
 
ความประทับใจในรั้ว SPU
ประทับใจอาจารย์ และเพื่อนๆ ทั้งรุ่นพี่ รุ่นน้อง ตอนเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทำกิจกรรมค่อนข้างเยอะ ทำให้บางวิชาเราก็ไม่ได้เข้าห้องเรียน ตอนนั้นก็ได้เพื่อนๆ ช่วยติวช่วยแนะนำเรื่องเรียนให้เป็นอย่างดี และอาจารย์ท่านก็ให้ความสนใจและเอาใจใส่กับนักศึกษามาก ท่านจะคอยให้ความช่วยเหลือในเวลาที่เรามีปัญหาและต้องการคำแนะนำต่างๆ
 
การนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพ
เยอะมากครับ ตั้งแต่พอเริ่มก้าวเข้าไปทำงานที่บริษัทแรก เราได้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาเยอะมาก โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสาร เนื่องจากบริษัทที่เราทำงานใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก และเราก็เรียนเป็นภาษาอังกฤษมาอยู่แล้ว  ทำให้การติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ด้วยกัน หรือกับเจ้านายที่เป็นชาวต่างชาติ ได้อย่างเข้าใจ ทั้งการพูดคุยและการเขียนอีเมล์ ประกอบกับความรู้ที่ได้เรียนมา ทำให้สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นครับ
 
ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานที่เจอและวิธีแก้ปัญหา
ปัญหามีหลายแบบ ตั้งแต่ก้าวเข้าไปทำงาน เช่น เวลาเที่ยวบินล่าช้า (Flight Delayed) เราต้องแก้ไขสถานการณ์ทันที ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น การปรับตัวจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพราะเราต้องทำงานกับคนหมู่มาก ทำงานเป็นทีม การปรับตัวได้เร็วจะทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ฝากถึงน้องๆ
สำหรับน้องๆ ที่ตั้งใจอยากเรียนคณะนี้แล้ว ไม่ต้องลังเลครับ ตัดสินใจเลือกเรียนได้เลย เมื่อเข้ามาเรียนแล้ว รับรองจะสัมผัสได้ว่า ที่นี่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ได้ทั้งวิชาความรู้ และประสบการณ์ดีๆ เมื่อจบออกไปแน่นอนครับ