NEWS & ACTIVITIES

"นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ฝึกงานที่องค์การระหว่างประเทศ"

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ปฏิบัติงานจริง ธุรกิจในไทยเชื่อมโยงต่างประเทศ
Mr. Okoye Chukwuemeka ชื่อเล่น (Richard) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ ตำแหน่ง Assistant Restaurant Manager นักศึกษาปฏิบัติงานจริงกับร้าน 60 Plus Bakery & Cafe ภายใต้การดูแลของ Mr. Sunthorn Nowarat ซึ่งผู้จัดการโครงการฝึกอบรมคนพิการ 60 พลัสเบเกอรี่ แอนด์ ช็อกโกแลตคาเฟ่ จากมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (เอพีซีดี)

Mr. Sunthorn Nowarat เล่าว่า นาย Okoye Chukwuemeka (Richard) นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติของเราเป็นคนขยัน เรียนรู้เร็ว 
มีหัวใจการกุศล ไม่รังเกียจผู้พิการ เป็นที่รักของทุกคนทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน อาทิ ลูกค้าจากบริษัทต่างๆ และเจ้าหน้าที่จาก UN Thailand เป็นต้น โดยทางตัวคุณสุนทรและมูลนิธิฯ ตั้งใจสนับสนุนน้อง Richard ให้พัฒนาและเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพอาหารและบริการต่อไปในอนาคต ระหว่างนี้ 
ได้มอบหมายให้ Richard เป็นเสมือน Speaker ของร้าน 60 Plus Bakery & Cafe ในการประชาสัมพันธ์หรือถ่ายรายการต่างๆ โดยรายการล่าสุดที่มาถ่ายทำได้แก่ รายการซุป'ตาร์ พาตะลุย EP คุณปนัดดา วงศ์ผู้ดี และยังเป็นประสบการณ์ให้กับนักศึกษาได้สัมผัสการทำงานเบื้องหลังของการถ่ายทำรายการอีกด้วย

Mr. Okoye Chukwuemeka (Richard) ได้รับมอบหมายเป็นผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ดูแลและควบคุมการดำเนินการในร้าน 60 Plus Bakery & Cafe ตั้งแต่ การทำขนม คิดสูตรขนมใหม่ๆ การคำนวณต้นทุน-กำไร การทำ promotion ต่างๆ และดูแลพนักงานของร้านซึ่งผู้พิการทั้งหมด นอกจากนี้ ยังเป็น Trainer ฝึกอบรมผู้พิการในการทำขนมและช็อกโกแลต รวมถึงร่วมวางหลักสูตร Training ผู้พิการช่วงกลางปี 2563 ได้เป็นอย่างดี

 
"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง"

UploadImage


UploadImage


UploadImage
\
UploadImage