NEWS & ACTIVITIES

"ปฏิบัติงานจริง ธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม"

สายการบิน Bangkok Airways โดยบริษัท Lufthansa Thailand Co., Ltd. (LST) ผู้ให้บริการด้าน passenger service handling
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขา International Airline Business, International college, Sripatum University
นาย Sheng Chao Zhang ตำแหน่ง Passenger Services Trainee รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่การให้บริการผู้โดยสารให้กับสายการบิน Bangkok Airways ดูแลเกี่ยวกับการตรวจบัตรโดยสาร การรับรองผู้โดยสารพิเศษ การดูแลผู้โดยสารการบริการบนเครื่องบิน และการดูแลผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องบินผ่านประตูเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของผู้โดยสาร
นาย Sheng Chao Zhang นักศึกษาของเรา ได้รับคำชมจากสายการบิน Bangkok Airways, LST รวมทั้ง Supervisor นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะการให้บริการด้านการบินมากกว่านักศึกษาฝึกงานจากที่อื่นๆ ยังเป็นที่รักของทุกคนในทีมปฎิบัติงาน มีศักยภาพการเรียนรู้เร็ว คล่องตัวและมีวิธีการจัดการช่วยแก้สถานการณ์ต่างๆได้อย่างดี เมื่อนักศึกษาเรียนจบ สายการบินขอจองตัวนักศึกษาให้มาทำงานกับสายการบินทันที
 
ความรู้สึกที่มีต่อวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผมรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสศึกษาสถาบันแห่งนี้เพราะนอกจากสถาบันมีการเสริมทักษะภาษาแล้วยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกปฎิบัติงานจริงกับสายการบินที่มีเชื่อเสียงเป็นบริษัทอันดับต้นๆระดับสากลครับทำให้ผมมีการวางแผนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสำหรับอนาคตในการตัดสินใจเลือกทำงานกับสายการบินที่ผมชื่นชอบและสังคมการทำงานที่ดีครับ
 
อยากฝากถึงน้องๆที่ให้ความสนใจและอยากการศึกษาต่อทางด้านธุรกิจการบินนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่นี่พร้อมเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาทั้งในไทยและนักศึกษาต่างประเทศเข้าสู่การปฎิบัติงานจริงกับสายการบินที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศไทย เมื่อน้องๆจบการศึกษาอาชีพนี้จะสร้างรายได้ค่อนข้างดีมากและสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวแถมยังได้ประสบการณ์ทำงานที่คุ้มค่าอย่างแน่นอนครับ

 

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

UploadImage


UploadImage


UploadImage

UploadImage