NEWS & ACTIVITIES

“โครงการ Digital warrior Project 2019”

“โครงการ Digital warrior Project 2019”
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ สาขาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 นางสาว ปภาพรรณ  มะนาตย์ ชื่อเล่น น้องบิว 
คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรวมมูลค่า  30,000 บาท
“โครงการ Digital warrior Project 2019”
สโลแกน “นักรบดิจิทัล พันธุ์ใหม่ ด้วยโอกาสการทำงานจริง พร้อมอาวุธ เสริมทัพบริษัทชั้นนำระดับประเทศ”
ชื่อทีมTeam V - Design นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการทำการตลาด 
ในเครือ Central Group ตามกฏกติกาการแข่งขัน
นักศึกษาต้องจับคู่กับแบรนด์ทางการตลาดเพื่อทำตามโจทย์การแข่งขันนักศึกษาของเราจับคู่ได้กลุ่มการตลาด Central Restaurants Group เกี่ยวข้องกับหัวข้อ Foodhunt delivery 
โจทย์ของโครงการให้ทำขั้นตอนการทำการตลาด 
1.UX (User Experience) 2.UI (User Interface) 
เพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด
ด้วยระยะเวลาที่มีจำกัดและความไหวพริบในการแข่งขันนักศึกษาจึงสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม


“เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง”
วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม


UploadImage

UploadImage

UploadImage