ABOUT SPUIC

 UploadImage

ข้อมูลวิทยาลัยนานาชาติประวัติความเป็นมา
      วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPUIC) ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มการเติบโตด้านการศึกษาที่มีต่อความร่วมมือระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่รวดเร็วของเอเชีย วิทยาลัยนานาชาติได้รวมหลักสูตรการศึกษาเข้ากับการเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ
      นักเรียนของเราได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานสากลซึ่งจะช่วยให้พวกเขามีความได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อพัฒนาเส้นทางอาชีพของพวกเขาในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเปิดกว้างกับโอกาสใหม่ๆ เพื่อความเป็นมืออาชีพในอุตสาหกรรม

ทำไมต้องวิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม
เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
      ชั้นเรียนทั้งหมดจัดและสอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและตัวจริงในสายงานนั้นๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จากผู้มีประสบการณ์จริงและเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ เตรียมผู้เรียนให้มีความรอบรู้และประสบการณ์ศึกษาดูงาน ณ บริษัทชั้นนำและภาคธุรกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นสำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา
      เรามั่นใจว่านักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่จะได้รับความรู้ภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพโดยการจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดให้กับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่สำหรับทักษะการเรียน แต่ยังรวมถึงทักษะวิชาชีพสำหรับเส้นทางอาชีพด้วย
ค่าเล่าเรียนราคาไม่แพง
      ค่าเล่าเรียนสำหรับทุกหลักสูตรการศึกษามีราคาไม่แพง ค่าเล่าเรียนโดยเฉลี่ยสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีที่วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุมอยู่ในช่วง 12,500-14,500 เหรียญสหรัฐ
เครือข่ายระหว่างประเทศ
      มีความร่วมมือทั่วโลก ทั้งบริษัทและสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมในโปรแกรมการศึกษาต่อต่างประเทศหรือฝึกงานกับเครือข่ายพันธมิตร เรามุ่งเน้นที่การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ในระดับสากล
ทุนการศึกษา
     มีทุนการศึกษามากมายสำหรับนักศึกษาไทยและต่างประเทศ เช่น ทุนการศึกษายอดเยี่ยมด้านวิชาการ ทุนการศึกษาด้านกีฬาทุนการศึกษาพิเศษ และทุนการศึกษานอกหลักสูตร
ที่ตั้ง
     มหาวิทยาลัยศรีปทุมตั้งอยู่ใจกลางเมืองบนถนนสายหลัก ในทำเลที่สะดวกและสภาพแวดล้อมที่ดี มีสถานีรถไฟฟ้าตั้งอยู่ด้านหน้าของมหาวิทยาลัย ตรงทางเข้าหลักของมหาวิทยาลัย
สิ่งอำนวยความสะดวกสุดทันสมัย
    ห้องเรียนอัจฉริยะมีอุปกรณ์มัลติมีเดียครบครัน มีห้องรับรองพิเศษและโรงละครขนาดเล็กสำหรับนักศึกษา ห้องสมุดออกแบบมาเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ด้วยโซนบันเทิงที่หลากหลาย นอกจากนี้ ยังมีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายและอินเทอร์เน็ตฟรีทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
ฝ่ายสนับสนุน
    ผู้บริหาร ที่ปรึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกคนเอาใจใส่และทุ่มเท เพื่อสนับสนุนนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จ

ระบบการเรียนการสอน
  1. SPUIC DNA เป็นหลักสูตรพัฒนาพันธุกรรมการศึกษามีความเป็นมืออาชีพในสาขานั้นๆ สามารถเตรียมความพร้อมสร้างเป้าหมายในการทำงานและพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ได้
  2. มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีระบบการเรียนการสอน Learning Management System สามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ นักศึกษาสามารถทบทวนบทเรียนผ่านทาง ระบบ E-learning ได้ตลอดเวลา
ด้านกิจกรรมและเสริมสร้าง Lifestyle
  1. เสริมสร้างนักศึกษาให้มี mindset ที่ดี ช่วยเหลือรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม มี creativity และมีความพร้อมที่จะก้าวไปกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เปิดรับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
  2. เสริมสร้างความมั่นใจให้แก่นักศึกษา เป็นที่ปรึกษาดูแลเอาใจใส่นักศึกษาทั้งชาวไทยและต่างชาติเสมือนเป็นหนึ่งในครอบครัว มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์คอยให้คำปรึกษา แนะนำอย่างใกล้ชิด ทั้งทางด้านวิชาการ กิจกรรม การเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาการทางด้านต่างๆ
  3. เสริมสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านเรื่องที่พัก เรื่องวีซ่า และเรื่องสุขภาพ