Sripatum International College

ข้อมูลวิทยาลัยนานาชาติประวัติความเป็นมา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPUIC) ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มการเติบโตด้านการศึกษาที่มีต่อความร่วมมือระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่รวดเร็วของเอเชีย วิทยาลัยนานาชาติได้รวมหลักสูตรการศึกษาเข้ากับการเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ นักเรียนของเราได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานสากลซึ่งจะช่วยให้พวกเขามีความได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อพัฒนาเส้นทางอาชีพของพวกเขาในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเปิดกว้างกับโอกาสใหม่ๆ ...

+ More Info

NEWS & ACTIVITY

SPU NEWS

SPU Care จัดทำอาหาร มอบชาวจิตอาสาพระราชทาน ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ทีมงาน SPU Care ขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ...

SPU CARE ด้วยรักและความเข้าใจ ...

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

อัปเดตข้อมูล! 5 ข้อปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดธุรกิจระหว่างประเทศ ...

วันนี้ชวนทุกท่านตามมาอัปเดตข้อมูล เกี่ยวกับปัจจัยสำคัญทำให้เกิดธุรกิจระหว่างประเทศ ...

ห้ามพลาด! ทางเลือกสำหรับอนาคต..นิติศาสตร์ ...

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ...

พลาดไม่ได้! ร่วมฟังเสวนาออนไลน์ ...

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีป...

ห้ามพลาด! คณะบัญชี SPU ขอเชิญร่วมฟัง ...

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ...

PROGRAMS

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) BBA. in Business Management

  หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ความรู้แก่นักศึกษาที่มีความสนใจการบริหารธุรกิจและการจัดการภายในองค์กร การเป็นที่ปรึกษาขององค์กร พร้อมทั้งการวางแผนพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม การวางแผนกลยุทธ์และนโยบาย และงานด้านการควบคุมคุณภาพภายในองค์กร นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎี ปฏิบัติ ได้ประสบการณ์ตรงจากเจ้าของกิจการและนักบริหารมืออาชีพจากองค์กรต่างๆ นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความเป็นเลิศทางด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อความได้เปรียบการทำงานจริง และแสดงถึงความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยสาขาวิชาพื้นฐานด้านการบริหารและการจัดการธุรกิจ และมีสาขาวิชาให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ 2 สาขาวิชาตามความถนัดและความสนใจ ได้แก่ การค้าต่างประเทศ, ผู้ประกอบการ, การท่องเที่ยว, การโรงแรมและMICE, การตลาดดิจิตอล, การเงิน และวิทยาศาสตร์ข้อมูลประยุกต์ เป็นต้น


    หลักสูตรได้รับการแก้ไขและปรับปรุงในปี 2019 เพื่อตอบสนองความต้องการของโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงไปเปิดโลกกว้างทางด้านธุรกิจให้กับนักศึกษายุคใหม่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เปิดประสบการณ์จริงผ่านสภาพแวดล้อมทางการศึกษาพร้อมกับ“การเรียนรู้ที่จะเป็นผู้เชียวชาญอย่างมืออาชีพทางด้านธุรกิจโดยตรง”



     *หลักสูตรการศึกษาร่วม: 3+1 หลักสูตรบริหารธุรกิจปริญญาตรีการจัดการระหว่างต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชา การท่องเที่ยว, การโรงแรมและMICE หลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษามีวิวัฒนาการก้าวไกลในต่างแดนฝึกงานจริงที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับสถาบันการจัดการและการบริการ Swiss Institute for Management and Hospitality (SWISS IM&H) นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพจากสถาบันแห่งนี้

Career Opportunity

ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีทักษะการประกอบอาชีพด้านการจัดการและตำแหน่งผู้บริหารธุรกิจหรือองค์กรทุกประเภทรวมถึงการจัดตั้งธุรกิจของตนเอง การรวบรวมของหลักสูตรธุรกิจหลักและหลักสูตรเฉพาะทางเปิดโอกาสทางอาชีพที่หลากหลาย


- บริษัทข้ามชาติ


- องค์กรระหว่างประเทศ


- อุตสาหกรรมธุรกิจและการบริการ


- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน


- เจ้าหน้าที่บริหารโครงการและพัฒนาธุรกิจ


- เจ้าหน้าที่ด้านการตลาด


- เจ้าหน้าที่ด้านวางแผนและพัฒนา


- นักกลยุทธ์


​- ผู้ประกอบการ


                       

หลักสูตรธุรกิจการบินนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) B.A International Airline Business

        ​หลักสูตรธุรกิจการบิน (นานาชาติ) เตรียมพร้อมสำหรับนักศึกษาที่มีความใฝ่ฝันที่จะทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมให้เป็นมืออาชีพ ด้วยรายวิชาทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ICAO ถ่ายทอดโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการบินทั้งไทยและต่างประเทศ

        เรียนรู้ด้านการบริการในอุตสาหกรรมการบินอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น การบริการบนเครื่องบิน การบริการภาคพื้น การสำรองบัตรโดยสาร การบริการสินค้าทางอากาศ มีการฝึกปฏิบัติงานในห้อง Mock Up ที่ใช้อุปกรณ์จากเครื่องบิน การตรียมความพร้อมรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉิน ศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อสัมผัสกับประสบการณ์การทำงานจริง อีกทั้ง หลักสูตรยังได้ทำความร่วมมือกับหน่วยงานในอุตสาหกรรมการบินระดับโลก เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสที่ดีกว่าในการฝึกงานและร่วมงานหลังสำเร็จการศึกษากับสายการบินชั้นนำหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องทางด้านธุรกิจการบิน 

Career Opportunity

- พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 

- พนักงานบริการภาคพื้น  


- เจ้าหน้าที่ออกบัตรโดยสารและสำรองที่นั่ง  


- เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งสินค้าทางอากาศ  


- เจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับ

CAMPUS LIFE

SHOWCASE

ALUMNI

ผบ.หมู่ กลุ่มตรวจสอบสำนวน 1 กองคดีอาญา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส.ต.ต.หญิง ทรายแก้ว รัดที
Lead Passenger Service Agent บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด (Bangkok Flight Service หรือ BFS)
อรรถพล ยิ้มช้อย
Executive Officer บริษัท Boonrawd Trading International Co., Ltd.
จิรเมธ คุณาพลเทวินทร์

PARTNERS

Thailand’s Leading International Business College for the New Generation