Sripatum International College

Sripatum University (SPU), one of the oldest and most prestigious private universities in Thailand, was established in 1970 by Dr. Sook Pookayaporn by the name “Sripatum College.” The name “Sripatum” meaning “Source of Knowledge Blooming like a Lotus” was conferred on the college by Her Royal Highness the Princess Mother. In 1987, the college was promoted to university status by the Ministry of University Affairs, ...

+ More Info

NEWS & ACTIVITY

SPU NEWS

เปิดโลกกิจกรรมการเรียนรู้! ...

3 หลักสูตรดัง ม.ศรีปทุม บูรณาการการเรียนรู้จับมือ เปิดโลกกิจกรรมการเรียนรู้สู่อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ...

ม.ศรีปทุม จับมือ เทศบาลตำบลบางพลี ...

ม.ศรีปทุม จับมือ เทศบาลตำบลบางพลี MOU มุ่งส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถเยาวชนผ่านกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบสมดุล ...

อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ม.ศรีปทุม! ...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.รัฐสภา แก่นแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ...

ม.ศรีปทุม ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ ...

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้แทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

ม.ศรีปทุม ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ ...

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้แทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

ศรีปทุม! ม.เอกชน แห่งแรกของไทย ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ...

PROGRAMS

การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ (หลักสูตรร่วม SHML, Switzerland)

เรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการระดับโลก ในด้านการจัดอาหารและเครื่องดื่ม การสำรองที่พัก การจัดประชุม สัมมนา การจัดการธุรกิจนำเที่ยว ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ภาษาที่ 3 เช่น จีน ญี่ปุ่น และฝรั่งเศษ สนับสนุนให้มีการฝึกปฏิบัติทั้งในและต่างประเทศ สามารถเลือกเรียนและฝึกงานแบบมีรายได้และโอกาสการทำงานต่อในโรงแรมชั้นำของสวิตเซอร์แลนด์ในชั้นปีที่ 4 เมื่อจบจะได้รับ Diploma จาก SHML และรับปริญญา จาก ม.ศรีปทุม


Highlight

ปีที่ 4 นักศีกษาจะสามารถเลือกเรียนและฝึกงานที่ Swiss College of Hospitality Management Lenk (SHML) ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อเพิ่มความรุ้ พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญในเรื่องอาหารและเครื่องดื่มและยังได้รับประสบการณ์จากการฝึกงานแบบมีรายได้ โอกาสที่จะได้ทำงานในโรงแรมชั้นนำของยุโรป


Career Opportunity

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเลี้ยง ผู้จัดการสำนักงานส่วนหน้า ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ผู้จัดการโรงแรม เจ้าหน้าที่จัดการประชุมและแสดงสินค้า งานด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว งานด้านการดูแลและจัดการเกี่ยวกับที่พัก ฯลฯ


การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ (International Hospitality Management)

เรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการระดับโลก ในด้านการจัดอาหารและเครื่องดื่ม การสำรองที่พัก การจัดประชุม สัมมนา การจัดการธุรกิจนำเที่ยว ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ภาษาที่ 3 เช่น จีน ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส สนับสนุนให้มีการฝึกปฏิบัติงานกับองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ 

Career Opportunity

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเลี้ยง - ผู้จัดการสำนักงานส่วนหน้า - ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม - ผู้จัดการโรงแรม - เจ้าหน้าที่จัดการประชุมและแสดงสินค้า - งานด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว - งานด้านการดูแลและจัดการเกี่ยวกับที่พัก

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

เรียนรู้การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศในด้านการจัดการ การเงิน การตลาด การเจรจาต่อรอง กฏหมายการค้าระหว่างประเทศ กลยุทธ์และการจัดการธุรกิจ และการดำเนินธุรกิจข้ามภาษาและวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ภาษาที่ 3 เช่น จีน ญี่ปุ่น สนับสนุนให้มีการฝึกปฏิบัติงาน ทั้งในและต่างประเทศ

Career Opportunity

- เจ้าหน้าที่ประสานงานองค์กรด้านธุรกิจ - เจ้าหน้าที่ฝ่ายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ - เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานต่างประเทศ - เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ - การตลาด- เจ้าของธุรกิจ - งานธุรกิจระหว่างประเทศด้านอื่นๆ

ธุรกิจการบิน

เรียนรู้ด้านการบริการบนเครื่องบิน การบริการภาคพื้น การออกบัตรโดยสารและสำรองที่นั่ง การขนส่งสินค้าทางอากาศและหลักสูตรเบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยบนเครื่องบินกับผู้บริหารในธุรกิจการบิน ฝึกปฏิบัติงานใน Mock Up ที่ใช้อุปกรณ์จากเครื่องบินจริง ศึกษาดูงานต่างประเทศ เพื่อสัมผัสประสบการณ์จริง เตรียมความพร้อมในการสอบภาษาอังกฤษและการเตรียมตัวสมัครงาน ในภาคการศึกษาสุดท้ายนักศึกษาจะได้โอกาสในการฝึกงานกับสายการบินชั้นนำหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องทางด้านธุรกิจการบิน


Career Opportunity

- แอร์โฮสเตส/สจ๊วต 

- เจ้าหน้าที่บริการส่วนภาคพื้น 

- เจ้าหน้าที่ออกบัตรโดยสารและสำรองที่นั่ง 

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งสินค้าทางอากาศ 

​- เจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับ


CAMPUS LIFE

SHOWCASE

ALUMNI

ผบ.หมู่ กลุ่มตรวจสอบสำนวน 1 กองคดีอาญา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส.ต.ต.หญิง ทรายแก้ว รัดที
Lead Passenger Service Agent บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด (Bangkok Flight Service หรือ BFS)
อรรถพล ยิ้มช้อย
Executive Officer บริษัท Boonrawd Trading International Co., Ltd.
จิรเมธ คุณาพลเทวินทร์

PARTNERS

Thailand’s Leading International Business College for the New Generation