ALUMNI

จิรเมธ คุณาพลเทวินทร์

จิรเมธ  คุณาพลเทวินทร์ (แฮค)
ศิษย์เก่า            วิทยาลัยนานาชาติ สาขา International Hospitality Management (IHM)
ปัจจุบันเป็น       Executive Officer บริษัท Boonrawd Trading International Co., Ltd.
 
บุคลิก
ลุยๆ กวนๆ แต่น่ารักครับ
 
งานอดิเรก
ขี่บิ๊กไบค์เที่ยวตามสถานที่ต่างๆ
 
ความประทับใจในรั้ว SPU
ประทับใจเพื่อนครับ เพราะผมจบจากไฮสคูลแล้วมาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ก็ได้เจอเพื่อนใหม่อีกกลุ่ม ซึ่งก็เป็นเพื่อนที่โตขึ้น โดยเฉพาะเพื่อนในกลุ่มที่เรียนด้วยกัน มีปัญหาอะไรก็จะช่วยกันหาทางแก้ปัญหา เป็นกำลังใจให้กัน เรื่องการเรียนใครถนัดวิชาไหน ก็จะช่วยติวให้เพื่อนๆ ที่อ่อนวิชานั้น
 
การนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพ
หลักๆ ก็เป็นเรื่องการใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า บวกกับความรู้ที่ได้รับมาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพ เช่น เมื่อเราเจอลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ เราสามารถเจรจาธุรกิจกับเค้าได้อย่างมั่นใจ เพราะเราได้ฝึกฝนทั้งภาษาอังกฤษและการทำงานจริงมาแล้วจากที่มหาวิทยาลัย ตรงกันข้าม ถ้าเราทำงานไม่เป็นมืออาชีพ เราอาจจะเสียโอกาสในการทำธุรกิจได้
 
ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานที่เจอและวิธีแก้ปัญหา
ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการสื่อสาร เพราะการติดต่อสื่อสารกับคนหลายคน บางครั้งอาจจะมีการสื่อสารที่ผิดพลาดได้ ทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน และได้งานออกมาไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น เราต้องเรียนรู้วิธีที่จะแก้ปัญหาต่างๆ ให้มาก เพราะเมื่อเกิดปัญหาในการทำงานขึ้นมา เราต้องหาทางจัดการแก้ปัญหานั้นให้ผ่านพ้นไปให้ได้อย่างดีที่สุด
 
ฝากถึงน้องๆ
สำหรับน้องๆ ที่สนใจเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยศรีปทุม พี่แนะนำเลยว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่หนึ่งของประเทศไทย ผลิตบัณฑิตออกมาประกอบอาชีพในหลากหลายสาขาอาชีพ และประสบความสำเร็จมาแล้วหลายคน พี่จึงอยากชวนน้องๆ ให้มาเรียนที่นี่กันเยอะๆ นะครับ จะได้มาเป็นครอบครัวศรีปทุมด้วยกันครับ