ส่วนงานเจ้าหน้าที่คณะ

โทร : 02 579 1111 ต่อ 2195
แฟกซ์ : 02 579 1111 ต่อ 2196
โทร : 02 579 1111 ต่อ 2196
แฟกซ์ : 02 579 1111 ต่อ 2196
ประสบการณ์การทำงาน :
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: Certified Instructor Training Service ICT Center

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
โทร : 02-579-1111 ต่อ 2212,2196