เด็ก IT ครบเครื่อง! เปิดสาขาใหม่น่าเรียน จบไปใครๆ ก็อยากได้ตัว

"Full Stack" เด็ก IT ครบเครื่อง

มาเจอ สาขาใหม่น่าเรียน 

จบไปใครๆ ก็อยากได้ตัว !

 

.... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาสวีร์ มาศดิศรโชติ ....

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์

__________________________________________________

คณะ IT เปิดสาขาใหม่น่าสนใจสุดๆ งานนี้เราให้อาจารย์ปอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาสวีร์ มาศดิศรโชติ มาช่วยตอบคำถามว่า สาขาน้องใหม่มีความน่าสนใจ และเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง ซึ่งบอกเลยว่าน้องๆ คนไหน ที่เล็งคณะ IT ไว้ ต้องมาฟังเรื่องนี้ก่อนว่าสาขาใหม่ดียังไงนะ!

 

สาขาเปิดใหม่  

ชื่อภาษาไทย : วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Computer Science and Software Development Innovation

 
UploadImage
 

เรียน เกี่ยวกับอะไร?

เป็นสาขาวิชาซึ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างเต็มรูปแบบ (Full Stack Developer) ทั้งในส่วนหน้าบ้าน (Front-end) และ ส่วนหลังบ้าน (Back-end) ของซอฟต์แวร์ แบบที่เรียกว่า “ทำได้ครบ จบ ในคนเดียว”

 

จุดเด่นของสาขาที่จะต้อง ว้าว!

เป็นสาขาที่เน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างเต็มรูปแบบ (Full Stack Developer) ที่เรียกว่า “ทำได้ครบ จบ ในคนเดียว” เรียนรู้ครอบคลุมทุกเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างความเป็นมืออาชีพด้วยมืออาชีพ จบแล้วสามารถทำงานได้จริง

 

สาขานี้ จบแล้ว ทำงานอะไร?

สาขานี้เหมาะกับน้องๆ ที่สนใจในด้านการเขียนโปรแกรม การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา แล้วทำให้ความคิดที่จะสามารถเปลี่ยนเป็นรูปแบบของซอฟต์แวร์ เรียนจบไปแล้ว สามารถต่อยอดเป็น นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Full Stack/Front-end/Back-end Developer) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานซอฟต์แวร์ นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ นักออกแบบประสบการณ์ (UX Designer) และอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

UploadImage
ทำไมสาขานี้ จึงมีความสำคัญใน ตลาดแรงงาน

ปัจจุบันโลกถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นั้นส่งผลให้เทคโนโลยีดิจิทัลกลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ที่ต้องเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ซึ่งการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Full Stack เป็นส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลให้ใครที่มีทักษะในการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Full Stack จะช่วยสนับสนุนการทำงานของธุรกิจ ทำให้คนกลุ่มนี้มีความต้องการตัวสูง และยังมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นทุกๆ ปีอีกด้วยค่ะ

เปิดวิชาน่าเรียน มีอะไรบ้าง?

การพัฒนาโปรแกรมส่วนหน้า (Front End Software Development)
การพัฒนาโปรแกรมส่วนหลัง (Back End Software Development )
การพัฒนาโปรแกรมแบบ Full Stack (Software Full Stack Development)
การวิเคราะห์ข้อมูลและการพัฒนาแบบจำลองธุรกิจ (Data Analysis and Data Modeling)

 

ฝากกำลังใจ ถึงเด็กปี 1

การก้าวเข้าสู่รั้วของมหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นช่วงของการปรับตัวครั้งสำคัญในชีวิต จากการเป็นนักเรียน สู่การเป็นนักศึกษา จะมีเรื่องแปลกใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งเรื่องของเพื่อนใหม่ สถานที่ใหม่ๆ และการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสังคมของมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม ขอให้นักศึกษามีความสุขกับการเรียน และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในทุกด้าน ขอเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษา Freshy ทุกคนนะคะ Fighting!