ข่าว/กิจกรรม

“เคล็ดลับ ระดมทุนร้อยล้าน เพื่อสร้างธุรกิจ Startup Claimdi #Tech Talk Season 2#8

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไปฟังบรรยายในหัวข้อ “เคล็ดลับ ระดมทุนร้อยล้าน เพื่อสร้างธุรกิจ Startup Claimdi จากประสบการณ์จริง นำงานวิจัยสู้ Funding Series A”

Tech Talk Season2#8
โดย ดร.ชูพรรณ โกวานิชย์
Senior Executive Vice President
บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 ตึก 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สำรองที่นั่งได้ที่ : https://goo.gl/forms/mp438YpFrt3NkLe42
view: 191 shares: