ข่าว/กิจกรรม

IT จิตอาสาเนื่องในวันมาฆบูชา

คณาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะอื่นๆ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 148 คน
ร่วมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาในโครงการ "IT จิตอาสาเนื่องในวันมาฆบูชา"

วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 06.00-21.00 น. ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพฯ

view: 131 shares: