ข่าว/กิจกรรม

“ฝ่ากลยุทธ์บริษัท Tech Hardware อันดับ 1 ของประเทศไทย Tech Talk Season2#7

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไป
ฟังบรรยายในหัวข้อ “ฝ่ากลยุทธ์บริษัท Tech Hardware อันดับ 1 ของประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ anitech สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ไลฟ์ สไตล์ที่นำ “ความคิดสร้างสรรค์” ร่วมกับ “นวัตกรรม” Tech Talk Season2#7
โดย คุณพิชเยนทร์ หงษ์ภักดี (โธมัส)
CEO Smart ID Group Co.Ltd.
ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 ตึก 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สำรองที่นั่งได้ที่ : https://goo.gl/forms/Jm8dBqt04npI6ttM2
view: 367 shares: